Διαπιστευμένη Ογκομέτρηση Δεξαμενών με το 3D Laser

Η εταιρεία μας είναι πλέον διαπιστευμένη κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ για να διενεργεί ογκομετρήσεις με το 3D Laser (αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης 989 9/7/2015.
Το σύστημα 3D Laser έχει ήδη πιστοποιηθεί από το Ε.Ι.Μ και κατ’ απαίτηση του ΕΣΥΔ, διακριβώθηκε για
την ακρίβεια του και από Τσέχικο ανεξάρτητο φορέα.

Οι εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει πάνω από 600 ογκομετρήσεις με το σύστημα 3D Laser
της εταιρείας Start Italiana και έχει αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα που το σύστημα δίνει είναι απολύτως αξιόπιστα
και οι ογκομετρικοί πίνακες διαθέτουν πάρα πολύ καλή ακρίβεια μέτρησης.
Σε δοκιμαστικές δε μετρήσεις που διενήργησε μεγάλη ετ. πετρελ/δων με διάφορες εταιρείες οι οποίες διεξάγουν ογκομετρήσεις,
φάνηκε ότι οι μετρήσεις που έγινα από την εταιρεία μας με το 3D Laser είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Με την διαδικασία ογκομέτρησης μέσω του 3D Laser ΔΕΝ απαιτείται η χρήση νερού.