Νέες Αντλίες «BOIS»

Με σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, πλέον και εκτός των αντλιών PRIME,
η εταιρεία μας εισάγει τις αντλίες «BOIS» με κατασκευή την Κίνα.
Οι αντλίες «BOIS» διαθέτουν ανώτερη ποιότητα στην κατασκευή και προσφέρονται στις καλλίτερες
τιμές της αγοράς.
Η εταιρεία μας έχει πιστοποιήση τις νέες αντλίες κατά M.I.D με αριθμό έγκρισης TCM 141/14-5213
lanfeng oles mikrh