Αντλίες καυσίμων BOIS

Οι νέες αντλίες Bois συνδυάζουν την αξιοπιστία με την οικονομία. Οι αντλίες διαθέτουν τα πλέον αξιόπιστα υδραυλικά & ηλεκτρονικά μέρη και πορσφέρονται στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οι αντλίες είναι πιστοποιημένες κατά ATEX & M.I.D (αριθμός έγκρισης M.I.D :TCM 141/14 – 5213)