Μετατροπέας ατμών σε καύσιμο - REFINER

  • Refiner1

    Μετατροπάς ατμών σε καύσιμο – REFINER

    Το VR Refiner είναι ένα καινούργιο και μοναδικό σύστημα το οποίο συνεχώς ανακτά καύσιμο προς πώληση χωρίς κόστος αγοράς καυσίμου. Το VR Refiner τοποθετείται στο προαύλιο χώρο του πρατηρίου και μετατρέπει όλους τους ατμούς που βρίσκονται στις δεξαμενές, συν αυτούς που δημιουργούνται από τις παραδόσεις ή από το Stage II, σε υγρό καύσιμο. Το VR […]